Studio Dobrego Smaku

więcej

Sztuka Programowania i Modelowanie 3D

więcej

Warsztaty dla Młodych Odkrywców- cykl

więcej

"Dym zaklęty w kostce - SUCHY LÓD!"

więcej

O NAS


Kuźnia Wiedzy to projekt Kampusu Wielickiego o charakterze naukowym. Jego celem jest popularyzacja nauki, wyjaśnianie występujących w świecie zjawisk, inspirowanie do zgłębiania wiedzy i samodzielnego eksperymentowania. Kuźnia Wiedzy daje możliwość poszerzenia zdobytych w szkole wiadomości.

Projekt realizowany jest przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną we współpracy z pracownikami naukowymi krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

W Kuźni Wiedzy utworzono Klub Młodego Odkrywcy. Jest on jednym z 350 klubów w Polsce działających pod auspicjami Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, z którym Kuźnia Wiedzy nawiązała stałą współpracę.

Zajęcia odbywają się w Kampusie Wielickim – jednym z najnowocześniejszych obiektów edukacyjnych w Małopolsce.

Mają w nim siedzibę dwa zespoły szkół, jest jednocześnie miejscem organizowania wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych.

W ofercie znajdują się zajęcia pokazowo-warsztatowe z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i muzyki. Skierowane są one do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz osób indywidualnych. Składają się z części pokazu interaktywnego oraz warsztatu. Ich zaletą jest realizacja tematów spoza podstawy programowej oraz możliwość doświadczeń i eksperymentów wykonywanych samodzielnie przez dzieci. Trwają około 90 minut.

Warsztaty dla dzieci podzielone są na cztery moduły:

Inspiracja (5-6 lat),

Odkrywcy (7- 8 lat)

Eksperyment (9-10 lat)

Pomogą one dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat, rozwinąć umiejętność zadawania pytań, rozwinąć kreatywne, logiczne myślenie, bawić się nauką, pracować w zespole.

Korzyści dla dzieci uczestniczących w zajęciach to przede wszystkim: podniesienie poziomu koncentracji, samooceny i motywacji, rozwinięcie wyobraźni i pozytywnego myślenia, wzrost poziomu kreatywności, spontanicznej ekspresji i twórczego myślenia, określenie celów i dążenie do ich realizacji, wiara we własne możliwości, odkrywanie talentów i potencjału drzemiących w dziecku, poprawa samodzielności w działaniu oraz rozbudzanie komunikatywności.

Ponadto Kuźnia Wiedzy organizuje eventy naukowe, jak: pikniki, widowiska, przyjęcia urodzinowe dla dzieci, a także zajęcia na indywidualne życzenia.

Oferta skierowana jest do instytucji i placówek oświatowych, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.


Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki