Warsztaty dla grup zorganizowanych

więcej

Sztuka Programowania

więcej

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

więcej


19-12-2017

Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka

warsztaty naukowe z matematyki i przyrody

Tajemnice ludzkiego DNA, wstęga Möbiusa i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, tajemnice ludzkiego szkieletu, nieznane oblicza C02- suchy lód – to nie nagłówki artykułów czasopism naukowych, ale tematyka wybranych zajęć, w których brali udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Wieliczka w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Park Rozwoju s p. z o.o. w partnerstwie z Gminą Wieliczka.Łącznie w ramach projektu „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka” w grudniu zrealizowano 43 zajęcia trwające dwie godziny lekcyjne. W każdych zajęciach brała udział 8 osobowa grupa uczniów. Wszystkie zajęcia odbyły się w salach Kampusu Wielickiego, natomiast po przerwie świątecznej zajęcia będą realizowane w poszczególnych szkołach biorących udział w projekcie oraz w Kampusie Wielickim i potrwają do czerwca. Od września przyszłego roku w zajęciach będą mogły wziąć udział kolejne grupy uczniów. Odrębnie realizowane są zajęcia z zakresu matematycznego i przyrodniczego. W przypadku zajęć przyrodniczych każda grupa realizuje zajęcia w tematyce przewidzianej z obszarów biologicznego, fizycznego i chemicznego dla danego poziomu (kl I - III lub kl. IV- VI)


Celem projektu jest podnoszenie tzw. kompetencji kluczowych uczniów i uczennic za pośrednictwem poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych-pozaszkolnych prowadzonych metodami eksperymentu (przedmioty przyrodnicze, matematyka) wykraczających poza podstawę programową i zajęć z zakresu programowania.

Warto podkreślić, iż realizowany projekt bardzo różni się od innych propozycji w szkołach, ponieważ wszystkie zajęcia realizowane są wyłącznie metodami eksperymentu, a jego mottem są słowa Konfucjusza – chińskiego filozofa żyjącego w V wieku p.n.e „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż –zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”


W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa w Golkowicach, Szkoła Podstawowa w Sierczy, Szkoła Podstawowa w Grabiu, Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach, Szkoła Podstawowa w Janowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Szkoła Podstawowa w Grajowie, Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich.

Relacje z zajęć można śledzić na bieżąco na stronie: www.facebook.com/kuzniawiedzywieliczka


Projekt "Kuźnia Wiedzy w gminie Wieliczka" o numerze RPMP.10.01.03-12-0430/16 realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy projektu: A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
powrót
Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki