Warsztaty dla grup zorganizowanych

więcej

Sztuka Programowania

więcej

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

więcej


08-11-2016

Bezpieczna podróż z Młodymi ratownikami

Podróże są wspaniale, ale żeby takie były muszą być bezpieczne. Zasadom bezpiecznego podróżowania oraz zachowaniom w sytuacjach zagrożenia poświęcone były warsztaty interaktywne w Kuźni Wiedzy. Młodzi ratownicy uczyli się także praktycznego udzielania pierwszej pomocy.Punkt wyjścia stanowiła prezentacja przedstawiająca sytuacje, z którymi można się spotkać w podróży. Warto wiedzieć, jak zachować się na drodze, w środkach lokomocji, nad wodą, podczas zabawy, grillowania, opalania się, jazdy na rowerze czy nartach. Dzieci doskonale wiedziały, że przez jezdnię należy przechodzić na zielonym świetle i po pasach, że kąpiel dozwolona jest tylko w miejscu z ratownikiem wodnym, nie można zbliżać się do ognia, używać kremów do opalania, zakładać kask głowę, gdy wybierają się na rower lub narty.
- A mimo tych środków ostrożności wypadki się zdarzają. Co wtedy? – pytała prowadząca warsztaty pani RATOWNIK. – Trzeba wezwać pomoc – padła jednogłośna odpowiedź. Jak należy to zrobić pokazał Szymon, który odegrał scenę z wykręceniem numeru alarmowego i rozmowy z dyspozytorem pogotowia. Opisał, gdzie się znajduje i kto potrzebuje pomocy.
Gdy dyspozytor zapytał czy potrafi udzielić pierwszej pomocy, okazało się, że jeszcze nie. Dlatego dalsza część zajęć poświęcona była ćwiczeniom. Dzieci uczyły się zakładać opatrunki, sprawdzać czy poszkodowany oddycha, robić sztuczne oddychanie, układać w bezpiecznej pozycji. Bandaże pojawiły się na głowach, rękach i nogach rówieśników, fantom raz po raz poddawany był resuscytacji, podobnie jak przyniesione przez dzieci misie.
Na zakończenie każdy potrafił wezwać karetkę pogotowia oraz udzielić pierwszej pomocy. Dlatego wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplom Małego Ratownika.
 
powrót
Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki