Studio Dobrego Smaku

więcej

Sztuka Programowania i Modelowanie 3D

więcej

Warsztaty dla Młodych Odkrywców- cykl

więcej

"Czy można oszukać siłę nacisku i zbudować papierowy most?"

więcej


05-02-2018

Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

Kuźnia Wiedzy wspiera rodziny wielodzietne

Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym od 1 lutego Kuźnia Wiedzy przystąpiła do „Wielickiej Karty Dużej Rodzin 3+”. W ramach programu oferujemy:

  • 20% zniżki na pojedyncze warsztaty edukacyjne w Kuźni Wiedzy (czas trwania: 90 minutowe)
  • 10 % zniżki na pojedyncze pokazy naukowe w Kuźni Wiedzy (czas trwania: 45 minut, 90 minut)

Zniżki dotyczą zajęć dla grup zorganizowanych, szkół i przedszkoli.

Celem programu jest poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wieliczka. Może z niej skorzystać rodzina zamieszkała pod wspólnym adresem na terenie naszej gminy, złożona z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczająca się z podatku dochodowego na terenie Gminy Wieliczka i mająca na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się /studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: http://www.mgopswieliczka.pl/ w zakładce „Program Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+”
 
powrót
Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka Kampus Wielicki